Toiminta


LC Vahto


LC Vahto on itsenäisesti toimiva yhdistys, jolle Suomen Lions-liitto on myöntänyt toimialueeksi Vahdon kunnan. LC Vahto on toimintansa aikana lahjoittanut lähes 100 000 euroa erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin.


Suomen Lions-liitto


Suomen Lions-liiton omista operaatioista tunnetuin lienee Punainen sulka, jonka koko tuotto, noin 8 miljoonaa euroa käytettiin veteraanityöhön ja vanhuuden ajan vaivojen tutkimukseen.


Lions-liike on maailman suurin hyväntekeväisyysjärjestö


Kansainväisesti Lions-liike toimii näkyvästi diabeteksen, sokeuden ja huumeiden vastustamisessa. Viimeksi mainitusta suomalaiset leijonat ovat edelläkävijöitä Lions Quest – koulutuksessa. Vahdolle olemme kouluttaneet opettajia.


Mikä on Lions aate?


Lions aatetta voidaan tarkastella Lions-merkin kautta. Kehän 2 tyyliteltyä leijonaa katsovat vertauskuvallisesti sekä menneeseen että tulevaan: ylpeinä menneisyydestä ja luottaen tulevaisuuteen.

Merkissä on kultainen L-kirjain purppuraisella pohjalla. Leijonille purppura tarkoittaa uskollisuutta isänmaalle, uskollisuutta omalle itselleen sekä ajatusten että tunteiden vilpittömyyttä. Purppura on voiman, rohkeuden ja innostuksen väri. Kulta kuvaa tarkoituksen vilpittömyyttä, arvostelun vapautta sekä reilua sydämellisyyttä lähimmäistä kohtaan.

Kun äskeinen yhdistetään ajatukseen hyväntekeväisyydestä, niin voidaan puhua Lions-aatteesta.


Millaisia miehiä ja naisia ovat leijonat?


Jäsenkunnan sosioekonominen tausta on kuva menestyvistä miehistä. Vuoden 1998 tietojen mukaan yritysjohtajien rinnalle ovat tulleet erilaisten laitosten ja järjestöjen johtajat. Lionsjärjestö on säilyttänyt vetovoimansa yrittäjien, insinöörien ja tekniikan alan edustajien, opettajien, upseereiden, kauppiaiden, rakennusmestareiden ja lääkäreiden piirissä. Nämä ryhmät ovat koko 50-vuotisen historian aikana muodostaneet sen peruspilariston, joka on antanut suomalaiselle lionsjärjestölle sen kansalliset erityispiirteet. Yllättävää on, että maanviljelijöitä on vain noin 1 % jäsenistöstä. Aivan viime vuosina eläkeläiset ovat muodostaneet näkyvän ryhmän. Selityksenä on että keski-ikä on noussut 50 vuodessa 40 vuodesta 54 vuoteen, mediaani lie noin 50 vuotta. Miesten keskimääräinen liittymis-ikä on noin 37 v – naisilla noin 47 vuotta.


Miten jäseneksi pääsee?


Koko maailmassa on noin 1.5 miljoonaa jäsentä, Suomessa noin 28 000 henkeä. Koska jäseneksi ottaminen tapahtuu kutsumenettelyn kautta, niin jäsenkuntaan valikoituu eri yhteiskuntaryhmien johtavaa kerrosta. Jokaisella Leijona-veljellä on oikeus ehdottaa uutta jäsentä, joka hyväksytään klubikokouksessa.